Multipla skleroza (MS) je kronična vnetna, avtoimunska in demielinizacijska bolezen osrednjega živčevja. Prizadane predvsem mlade ljudi med 20. in 40. letom starosti. Znano je, da je MS eden izmed najpogostejših vzrokov invalidnosti pri mladih ljudeh. Oboleli imajo kar nekaj pravic pri pridobitvi tehničnih pripomočkov. Na kratko bom izpostavila bistvene informacije glede tehničnih pripomočkov. Za bolj podrobne informacije si lahko pogledate dokument pravice in olajšave za osebe z multiplo sklerozo.

Zavarovani osebi so zagotovljeni tehnični pripomočki, ki so potrebni za zdravljenje ter medicinsko rehabilitacijo. Te pripomočki omogočajo:

 • Izboljšanje osnovnih življenjskih funkcij
 • Omogočajo samostojno življenje
 • Omogočajo premagovanje ovir v okolju (domačem in zunanjem)
 • Preprečujejo bistveno poslabšanje zdravstvenega stanja ali celo smrt.

Tehnični pripomočki so praviloma individualna pravica zavarovane osebe in postanejo njena lastnina. Razen kadar je v določenih primerih določeno drugače. Pravica do pripomočkov vključuje tudi stroške rednega servisa in vzdrževanja pripomočkov (npr. voziček, očesni pripomočki, pripomočke za sluh, …). Poleg tega zavod prevzema tudi stroške popravil in zamenjave teh pripomočkov. Oseba plača stroške popravil, ki so potrebna, če neustrezni ravna z pripomočki in poškodba nastane zaradi malomarnosti.

Pravica do tehničnih pripomočkov

Pravica do vozička

Pacientu s težjo funkcijsko prizadetostjo je zagotovljen sobni ali kombinirani tip vozička, če ima popolnoma ohromela spodnja uda oz. takšne motorične motnje, ki onemogočajo hojo ter mora prebiti večino časa na vozičku. 

Pacient, ki je v delovnem razmerju, opravlja samostojno dejavnost, se redno šola oz. je na medicinski ali poklicni rehabilitaciji, pripada poleg sobnega tipa vozička tudi terenski voziček oz. voziček na motorni ali električni pogon. Voziček na električni pogon je zagotovljen tudi osebam, ki imajo zaradi bolezni ali poškodbe motorično zmanjšano mišično moč vseh štirih udov in ne morejo uporabljati sobnega ali kombiniranega vozička. 

Zavarovana oseba ima pravico do največ dveh vozičkov hkrati.

Pravica do toaletnega stola oz. toaletnega vozička

Pacient, ki zaradi narave svoje prizadetosti ne more uporabljati navadnih sanitarnih prostorov, ima pravico do toaletnega stola ali toaletnega vozička.

Pravica do sanitarno-higienskih pripomočkov

Pacient, ki ne more uporabljati običajnih sanitarno-higienskih naprav, ima pravico do sedeža za klopno kad ali tuš kabino ter osebnega nastavka za toaletno školjko.

Pravica do električnega stimulatorja 

Pacient ima pravico do električnega stimulatorja za zdravljenje inkontinence in za stimulacijo mišic, če tak stimulator rabi trajno.

Pravica do sobnega dvigala

Sobno dvigalo pripada osebi, ki je trajno nepokretna v stalni domači negi. Prav tako ima pravico do dvigala za kopalnico, če so na njenem domu za to dani pogoji.

Pravica do trapeza, bergel in hodulj 

Zavarovana oseba ima pravico do: 

 • Prosto stoječega trapeza za obračanje v postelji ob dvojni amputaciji, paraplegiji, hemiplegiji in podobnih stanjih pri zdravljenju in negi na domu,
 • bergle ali trinožne oziroma štirinožno palice za dodatno oporo in razbremenitev udov,
 • hoduljo, če gre za oslabljeno mišičje nog, slabo usklajenost korakov zaradi nepravilnosti v sklepih in zaradi drugih vzrokov, ki motijo in otežujejo hojo. 

Pravica do negovalne postelje, varovalne ograje, mizice in blazine 

Pacient, ki je nepokreten in je trajno v domači negi ima pravico do negovalne postelje, varovalne posteljne ograje ter posteljne mizice. 

Pacient, ki nima negovalne postelje, ima pravico do prenosnega nastavljivega hrbtnega naslona, če zaradi svoje prizadetosti ne more samostojno sedeti. 

Pacient, ki zaradi bolezni ali poškodbe daljši čas ležati v postelji ali je trajno vezana na voziček ima pravico do blazine za preprečevanje preležanin.

Pravica do drugih tehničnih pripomočkov 

Glede na svoje zdravstveno stanje ima pacient pravico tudi do naslednjih pripomočkov: 

 • rokavic za poganjanje vozička,
 • vrečk za seč, 
 • zbiralnika za seč (urinala), 
 • urinalkondomov, 
 • lepilnih trakov za fiksacijo urinalkondomov, 
 • vrečk za seč z vgrajeno kožno podlogo, 
 • stalnega urinskega katetra z zamaškom,
 • predlog ali hlačnih predlog (plenic) pri bolezenski inkontinenci. 

Pripomočki, ki jih pacient dobi v uporabo 

Zavod omogoči zavarovani osebi, da dobi v uporabo tehnične pripomočke, katerih uporaba je vezana le na določen čas ter jih je možno pozneje usposobiti za nadaljnjo uporabo. To so:

 • blazine za preprečevanje preležanin,
 • vozički in prilagojeni otroški tricikli,
 • bergle,
 • sobno dvigalo,
 • dvigalo za kopalnico (hidrolift),
 • negovalna postelja; - prostostoječi trapez,
 • drugi pripomočki, ki jih določi Zavod.

Uveljavljanje pravic do ortopedskih in drugih tehničnih pripomočkov

Pacient dobi ortopedske, ortotične in druge ortopedske tehnične pripomočke na račun Zavoda, če potrebo po njih ugotovi zdravnik, ki je pooblaščen za njihovo predpisovanje. Za predpisovanje tehničnih pripomočkov so pooblaščeni: osebni zdravnik za pripomočke, ki jih zavarovana oseba rabi pri zdravljenju doma ter zdravnik specialist za predpisovanje ortopedskih, ortotskih, slušnih, očesnih in drugih tehničnih pripomočkov, ki se ne uporabljajo pri zdravljenju in negi na domu;

Predlog pooblaščenega zdravnika za zahtevnejši pripomoček oceni zdravniška komisija, ki mora ugotoviti, ali so pri zavarovani osebi zagotovljeni pogoji za uporabo pripomočka med nego in zdravljenjem na njenem domu. Zdravniška komisija ocenjuje upravičenost do naslednjih zahtevnejših pripomočkov: 

 • vozičkov (sobni, terenski, na električni ali motorni pogon, kombinirani), 
 • sobnega dvigala, 
 • bolniške postelje,
 • posebnega prenosnega sedeža s podvozjem.

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.