It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Tudi področje multiple skleroze je področje, ki živi in nenehno raste. Z njo se ukvarja nemalo strokovnjakov, katerih cilj je do potankosti spoznati bolezen in odkriti načine za lažje življenje z njo. Če je multipla skleroza del vašega življenja, je zelo pomembno, da ostanete v stiku z njo in se o njej učite. Ne pozabite, pomembno je, da naprej poznate osnove, ki smo jih zapisali v splošnem članku o MS.

Najhujša oblika MS je nezdravljena MS

Čeprav MS velja za neozdravljivo bolezen tisočerih obrazov, se ob njenem zgodnjem diagnosticiranju in zdravljenju z njo lahko učinkovito spopademo. 

Najhujša oblika MS je nezdravljena MS! V tokratnem MS mikrofonu smo s sogovorniki govorili o pomembnosti: 

  • Zgodnjega odkrivanja MS. 
  • Zgodnjega zdravljenja MS. 
  • Individualne obravnave posameznika in izbora terapije po meri.

Multipla skleroza - Ohrani svoj način življenja

 

Multipla skleroza ima velik vpliv na posamezna področja bolnikovega življenja, želja vsakega pa je ohranitev obstoječega življenjskega sloga. Omejiti napredovanje bolezni je danes lažje kot kadarkoli prej - z zgodnjo diagnozo in visoko učinkovitim zdravljenjem že od začetka. Kaj to pomeni v praksi smo se pogovarjali na četrtem odprtem mikrofonu s prim. asist. mag. Marijo Šoštarič Podlesnik, dr. med., specialistko nevrologije, Stanko Habjanič, višjo med. sestra in Andrejo Velepec, osebo z MS.

Po pravno socialni poti multiple skleroze

Tako kot druge kronične bolezni ima tudi multipla skleroza (MS) velik vpliv na posamezna področja bolnikovega življenja. Potek bolezni in podpora okolice sta ena ključnih dejavnikov pri premagovanju ovir v življenju osebe z MS. Obstaja pa tudi vrsta pravic in ugodnosti na podlagi različnih sistemsko zakonodajnih podlag in socialnih programov za lažje soočanje z bremenom bolezni. Katere so in kje o njih najdemo informacije, smo spregovorili na virtualnem pogovoru z naslovom: Po pravno socialni poti multiple skleroze.  Pogovarjali smo se z Anjo Udovčić Pertot, dr. med. spec, fizikalne in rehabilitacijske medicine iz URI Soča, Špelo Malečihar, uni. dipl. socialno delavko iz URI Soča in Edvardom Rednakom, ki je namestnik druženja multiple skleroze.

Sekundarno napredujoča multipla skleroza

Pogovarjali smo se s specialistom nevrologije, dr. Jožefom Magdičem iz UKC Maribor in diplomirano medicinsko sestro Melita Kokol, vodjo zdravstvene nege oddelka iz UKC Maribor. Izpostavila sta prepoznavanje napredovanja bolezni MS, kako se s tem soočati, kako sprejeti bolezen in tudi o zdravljenju v najširšem pomenu besede.