Utrujenost

Utrudljivost je pogost simptom, ki spremlja osebe z multiplo sklerozo (MS). Velik delež oseb z MS (40%-80%) ga opisuje kot najbolj neprijeten znak bolezni. Utrudljivost je v osnovi nevidna, oseba z MS zazna le njen vpliv na vsakodnevno delovanje.

Izraža se lahko kot

 • nezmožnost ali slabše izvajanje osnovnih dnevnih aktivnosti (npr. oblačenje, gibanje, hranjenje),
 • vpliva na: izvajanje življenjskih vlog,
 • delovno sposobnost,
 • preživljanje prostega časa in
 • reševanje vseh izzivov v vsakdanjem življenju.

Pojavnost utrudljivosti običajno niha tekom časovnega obdobja. To je tekom dneva, tedna, meseca. Lahko je akutna in pogosto spremlja zagon bolezni vendar če traja več kot 6 tednov postopoma preide v kronično obliko.

Primarna in sekundarna utrudljivost

Utrudljivost ločimo na primarno in sekundarno. Primarna utrudljivost se prepozna kot

 • preobčutljivost za temperaturo,
 • ali kot neprekinjeno obliko utrudljivosti, ki lahko traja tudi dan ali več,
 • ali pa kot tako imenovano krajšo, prekinjeno utrudljivost, ki se pojavi ob določeni aktivnosti (npr. med sprehodom, pisanjem).

Sekundarna utrudljivost lahko sovpada z

 • motnjami razpoloženja,
 • slabšo higieno spanja,
 • zmanjšano telesno aktivnostjo,
 • stresom in
 • okužbami.

Nekateri bolniki so bolj utrudljivi med izvajanjem telesnih aktivnosti, drugi med izvajanjem miselnih opravil ali v socialnih stikih. Omenjene vrste utrudljivosti (telesna, miselna, socialna) se lahko medsebojno prepletajo in tudi sočasno pojavljajo.

Zdravljenje utrudljivosti

Za zdravljenje utrudljivosti trenutno še ni prepričljivih zdravil. V kliničnem delu psihologi, fizioterapevti in delovni terapevti uporabljajo ne-farmakološke pristope, s katerimi se zmanjšuje njen negativen vpliv na izvajanje aktivnosti iz vsakdanjega življenja.

V delovni terapiji se npr. izvaja slovenska priredba po kanadskem Programu za obvladovanje utrudljivosti. V procesu spopadanja z utrudljivostjo je najprej pomembno, da oseba z MS prepozna svoj vzorec pojavljanja utrudljivosti. Ta proces lahko traja kar nekaj tednov. Pomembno je, da oseba z multiplo sklerozo prepozna kdaj, kje in na kakšen način se utrudljivost pojavlja ter kako jo oseba z MS doživlja.

Dnevnik za spremljanje utrudljivosti

Pri tem procesu prepoznavanja svojega profila pojavljanja utrudljivosti je lahko v podporo tudi Dnevnik za spremljanje utrudljivosti (v tiskani obliki / Aplikacija). Na osnovi dobrega poznavanja lastnega profila pojavljanja utrudljivosti ima oseba z MS boljše možnosti, da učinkovito vnaša strategije za obvladovanje utrudljivosti.

Za lažjo uporabo aplikacije Dnevnik utrudljivosti vas vabimo, da si ogledate video s Katjo

Aplikacijo Dnevnik utrudljivosti si lahko naložite tudi preko QR kod:

iOS

iOS

android app

Android

Ustanove, kjer se program za obvladovanje utrudljivosti izvaja:

 • UKCL, Nevrološka klinika, Ljubljana 
 • UKC Maribor, Maribor 
 • URI Soča, Ljubljana
 • Splošna bolnica Murska Sobota 
 • Splošna bolnica Slovenj Gradec 
 • Splošna bolnica Jesenice 
 • ZD Velenje 
 • ZD Nova Gorica 
 • Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora, Šempeter pri Novi gorici

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.