Sarah Gomezelj, dr. med., specializantka nevrologije

Sarah Gomezelj je specializantka nevrologije na Nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Z nevroimunologijo se je prvič srečala med študijem medicine. Pritegnila jo je zaradi elegantnih, prepletenih teoretičnih osnov imunskega odziva in razvoja avtoimunskih obolenj. Že v nekaj letih, ki so pretekla med njenim študijem nevrologije na Medicinski fakulteti in pričetkom specializacije iz nevrologije, je v obravnavi bolnikov z multiplo sklerozo prišlo do ogromnega napredka z uvedbo prvih peroralnih imunomodulatornih zdravil in monoklonskih protiteles, kar me jo dodatno navdušilo za delo na tem področju. 

Ob pričetku specializacije je začela z delom v ambulanti za multiplo sklerozo pri izr. prof. dr. Saši Šegi Jazbec. Kasneje se je samostojno začela vključevati v delo Centra za multiplo sklerozo Kliničnega oddelka za bolezni živčevja na Nevrološki kliniki. Ves čas se dodatno izobražuje na področju nevroimunologije in multiple skleroze ter se redno udeležuje znanstvenih kongresov. Sodeluje tudi pri znanstveno-raziskovalnem delu Centra za multiplo sklerozo.

Exclude from Bulk Paragraph Off

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.