Raziskovalci že dolgo iščejo vzroke za nastanek multiple skleroze (MS), kronične nevrološke bolezni, ki prizadene centralni živčni sistem. Visoka pogostnost okužbe z virusom Epstein-Barr (EBV) pri ljudeh z multiplo sklerozo (MS) je pritegnila pozornost k tej virusni okužbi kot možnemu povzročitelju bolezni. Nedavna študija, objavljena v reviji Science, razkriva osupljive podatke o povezavi med EBV in MS ter odpira vrata novim možnostim zdravljenja in preprečevanja te kompleksne bolezni.

Nova raziskava je razkrila močno poAvezavo med Epstein-Barr virusom in multiplo sklerozo

EBV, multipla skleroza in razkritje njune povezave

EBV, ki spada v skupino herpes virusov, je že dolgo časa nazaj pritegnil pozornost znanstvenikov zaradi svoje latentne prisotnosti v telesu in povezave z različnimi boleznimi. Nova raziskava je razkrila, da je tveganje za razvoj MS kar 32-krat višje pri ljudeh, ki so preboleli okužbo z EBV, v primerjavi z ostalimi virusnimi obolenji, kot je na primer citomegalovirus (CMV).

Raziskava, ki je zajela več kot 10 milijonov mladih odraslih, je potrdila, da so tisti, ki so se okužili z EBV, bolj nagnjeni k razvoju MS. Zanimivo je, da se lahko serumske ravni nevrofilamentov, ki so pomemben pokazatelj degeneracije živčnih vlaken, povečajo samo pri ljudeh, ki so se okužili z EBV

Več podrobnosti o raziskavi, ki je razkrila povezavo

Omenjena raziskava je pokazala, da je povprečni čas od okužbe z EBV do nastopa MS približno 5 let. Stopnja serokonverzije pri obolelih osebah je bila 97%, pri kontrolnih populaciji pa 57%. To jasno kaže na visoko tveganje za MS po okužbi z EBV.

Poleg EBV je raziskava razkrila tudi presenetljivo povezavo z okužbo s citomegalovirusom (CMV). Kljub temu, da je CMV tudi herpesvirus in se prenaša preko kontakta s slino, okužba s CMV ni povečala tveganja za nastanek MS. Nasprotno, pri nekaterih osebah je celo zmanjšala tveganje za MS, kar odpira nova vprašanja o kompleksnih interakcijah med virusi in imunskim sistemom.

Nova raziskava je razkrila močno povezavo med Epstein-Barr virusom in multiplo sklerozo

Možnosti preprečevanja in zdravljenja multiple skleroze

Visoka pogostost okužbe z virusom EBV v populaciji predstavlja izziv za razvoj učinkovitih strategij za preprečevanje MS. Bi lahko s cepivom proti EBV preprečili multiplo sklerozo? Ta nova možnost bi lahko bistveno spremenila prihodnost obravnave te bolezni.

Poleg preprečevanja je raziskava prinesla tudi obetavne možnosti zdravljenja MS. Anti-CD20 monoklonska protitelesa, ki zmanjšajo koncentracijo spominskih B limfocitov, so se izkazala kot ena najučinkovitejših možnosti zdravljenja MS. Poleg tega so preliminarni rezultati raziskav s specifičnimi T-limfociti usmerjenimi proti EBV potrdili hipotezo, da bi zdravljenje lahko zmanjšalo tveganje za MS in vplivalo na potek bolezni.

Nova raziskava je razkrila močno povezavo med Epstein-Barr virusom in multiplo sklerozo

Raziskava o povezavi med EBV in MS je torej odprla nova vrata v razumevanju te kompleksne bolezni. Od potencialnega cepiva proti EBV do ciljanja specifičnih T-limfocitov, ki bi lahko vplivali na potek bolezni, so možnosti zdravljenja in preprečevanja MS bolj obetavne kot kadarkoli prej. Kljub temu ostaja odprtih še veliko vprašanj, ki zahtevajo nadaljnje raziskave.

Viri: 

K Bjornevik, M Cortese, BC Healy et al. Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis, Science.2022 Jan, Vol 375, NO. 6578,pp 296-301, doi: 10.1126/science.abj8222

 

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.