MS je bolezen, ki lahko vpliva na vse vidike življenja. Doleti lahko tako starejše kot tudi mlade. Kako MS vpliva na samostojnost v vsakdanjem življenju in tudi na kariero posameznika je v prvi vrsti odvisno od nevrološke prizadetosti v sklopu bolezni. Vplivajo še drugi vidiki bolezni, kot je na primer utrudljivost, kognitivne težave in druge pridružene bolezni, kot je na primer depresija. 

O univerzalnem poteku in prizadetosti je nemogoče govoriti, saj gre za različne kombinacije stopnje prizadetosti različnih sistemov. Oseba z MS, ki nima nevroloških izpadov ali so ti minimalni, bo občutila zelo malo vpliva na samostojnost v vsakdanjem življenju in tudi malo ali nič vpliva na kariero in delovno uspešnost. Oseba, ki pa ima na primer težave s hojo, mokrenjem ali spastičnost, pa bo občutila zelo velik vpliv na vsakdanje življenje na vsakem koraku, še posebej v delovnem okolju. V primeru minimalne prizadetosti motoričnega sistema oseba nima večjih fizičnih omejitev. Kognitivne težave ali utrudljivost pa so lahko zelo izražene, kar lahko zaznamuje delovno uspešnost, še posebej v primeru, da je delo odvisno od kognitivnih sposobnosti.

Vpliv MS na kariero in samostojnost v vsakdanjem življenju

Dandanes zdravljenje MS večinoma ne zahteva pogostih obiskov bolnišnice in zelo pogostega spremljanja laboratorijskih parametrov, kar je še posebej prijazno predvsem delovno aktivnim osebam, saj so izostanki iz delovnega procesa minimalni. Zdravljenje se lahko dandanes zelo dobro vklopi v vsakdan osebe z MS z malo ali celo nič omejitvami in prilagoditvami. Prav tako so neželeni učinki zdravil redki in obvladljivi, kar je še dodaten vidik pri vplivu na vsakdanje življenje.  

Odločitev o spremembi oziroma prilagoditvi delovnega mesta zaradi MS je zelo pomembna, vendar mora biti dobro premišljena in jo svetujemo takrat, kadar so težave takšne, da vplivajo na delovno zmožnost posameznika. S tem poskušamo osebe z MS obdržati čim dlje v delovnem procesu, s katerim si omogočajo boljši finančni položaj v družbi, ostanejo aktivni in posledično dlje časa dosegajo tudi večjo neodvisnost. 

Ne glede na stopnjo nevrološke prizadetosti je zelo pomembno ostati fizično in miselno aktiven, seveda znotraj svojih zmožnosti. Pomembno se je informirati glede bolezni, zdravljenja, načinov obvladovanja simptomov. Ne pozabite poiskati pomoči v primeru pridruženih stanj, kot je na primer depresija. V primeru napredujoče nevrološke prizadetosti se je pomembno informirati tudi glede možnih finančnih transferjev in drugih oblik pomoči. Zaključimo z mislijo E. Hemingwaya: Ne premišljuj o tem, česar nimaš. Premišljuj o tem, kaj lahko narediš s tem, kar imaš.

 

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.