Pri obravnavi bolnikov z multiplo sklerozo (MS) občasno uporabljamo izraz MS z benignim oz. blagim potekom. V grobem se nanaša na bolnike z MS, ki po več letih (običajno več kot 15 ali 20 let) od začetka bolezni ohranijo visoko stopnjo neodvisnosti in funkcionalnosti, po navadi ocenjeno s stopnjo Expanded Disability Status Scale (EDSS) 3 ali manj. Benigna MS sicer ni uradni izraz oz. podtip bolezni in je lahko zelo zavajajoč, zato se mu poskušamo izogibati. Kljub temu da mehanizmi, ki vodijo do takšne oblike, niso popolnoma razumljeni, se namreč zdi, da se na biološki ravni ne razlikujejo bistveno od ostalih oblik MS. To pomeni, da v resnici proces, ki je odgovoren za nastanek bolezni nikoli zares popolnoma ne miruje ter da vedno obstaja možnost, da se s časom spremeni, da torej bolniki kljub začetnemu benignemu poteku kasneje doživijo pomembno poslabšanje. Poleg tega lahko bolniki doživljajo tudi nespecifične simptome, kot so utrudljivost, bolečine ali kognitivne težave, za katere se na koncu le izkaže, da so posledica MS.

zdravljenje

Kar zadeva zdravljenje, še vedno obstaja razprava o tem, ali je uvajanje imunomodulatorne terapije potrebno oz. ustrezno. Nekateri namreč zagovarjajo pristop »wait and see«, pri katerem se bolnika skrbno spremlja z rednimi kliničnimi pregledi in MRI slikanji ter se za uvedbo terapije odloči le v primeru znakov aktivnosti bolezni. Vse pogosteje pa se tudi pri »benignih« oblikah nevrologi odločijo za zgodnjo uporabo zdravil, ki vplivajo na potek bolezni, saj je več nedavnih raziskav pokazalo, da se tudi pri takšnih bolnikih s tem upočasni napredovanje bolezni in zmanjša tveganje za poslabšanje. Po navadi se izberejo zdravila, ki so nekoliko manj učinkovita, a tudi varnejša, ob morebitnih znakih aktivnosti bolezni, pa se jih zamenja za močnejša.

Najpomembnejše je, da je vsaka odločitev o zdravljenju individualizirana in upošteva vse t.i. prognostične dejavnike pri posamezniku in ob tem potencialne koristi in tveganja zdravljenja kot tudi bolnikove preference.

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.