Multipla skleroza je kronična vnetna bolezen osrednjega živčevja in lahko potencialno vpliva na življenjsko dobo bolnikov. Vendar pa z napredkom v zdravljenju in obvladovanju simptomov ta vpliv postaja manjši in prognoza bolnikov vse boljša. Konkretni epidemiološki podatki se sicer razlikujejo glede na regijo, dostop do zdravstvenih storitev, individualne dejavnike in podobno, vendar pa kažejo, da je življenjska doba v povprečju nekoliko krajša kot pri splošni populaciji. V grobem gre za skrajšanje za približno 5-10 let, kar pa je bistveno boljše kot pred 50 leti, ko naj bi bila ta številka celo nad 15. V istem obdobju se je pomembno zmanjšala tudi stopnja smrtnosti.

Življenjska doba bolnikov z MS

Pomembno je tudi omeniti določena zdravstvena stanja, kot so srčno-žilne bolezni, ki se pri bolnikih z MS pojavljajo pogosteje in prav tako lahko vplivajo na njihovo življenjsko dobo. Enakega pomena je tudi duševno zdravje, ki je žal pri bolnikih z MS prav tako na udaru. Pogostejši sta predvsem depresija in anksioznost, zdravljenje pa je bistvenega pomena za izboljšanje kakovosti življenja in splošnega zdravstvenega stanja.

Kakor je sama bolezen raznolika, tako se razlikuje tudi sama prognoza med posamezniki. Odvisna je od številnih dejavnikov, vključno z vrsto MS, spolom, starostjo, MRI izvidom, hitrostjo napredovanja, načinom zdravljenja, pridruženih bolezni in drugimi dejavniki. Glede na njih, lahko do neke mere sklepamo o nadaljnjem poteku in vplivu na življenje, nikoli pa ga ne moremo z zagotovostjo napovedati.

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.