Prva zdravila, ki vplivajo na potek bolezni pri MS, so v klinično prakso prišla pred približno 30 leti. Do danes imamo na voljo že več kot 20 različnih zdravil, ki vplivajo na potek bolezni in so namenjena bolnikom z recidivno-remitentno MS (RRMS). V zadnjih letih smo dobili tudi prvo zdravilo za bolnike s primarno progresivno MS (PPMS) in aktivno sekundarno progresivno MS (SPMS).

Vsa trenutno dostopna zdravila zmanjšujejo število zagonov ter število novih in/ali aktivnih demielinizacijskih lezij na MR glave. Manj pa so učinkovita pri preprečevanju postopnega napredovanja bolezni, ki ni odvisno od zagonov (t. i. progresija). Prav preprečevanje napredovanja bolezni je ena od vročih tem v raziskovanju MS, kar je neposredno povezano tudi z raziskovanjem možnih novih zdravil za progresivne oblike MS. Trenutno v svetu poteka več kliničnih raziskav III. faze novih DMT, ki imajo drugačen mehanizem delovanja od dosedanjih tako pri osebah z RRMS kot progresivnimi oblikami MS.

napovedi glede zdravljenja oseb z MS

Avtologna transplantacija hematopoetskih matičnih celic se v redkih primerih že uporablja pri osebah z MS, trenutno pa potekajo raziskave za nadaljnjo opredelitev protokola in varnostnega profila tovrstnega zdravljenja. Raziskuje se tudi možnost intratekalne aplikacije mezenhimskih matičnih celic.

Poleg preprečevanja progresije je eno od področij raziskovanja MS remielinizacija poškodovanih živčnih ovojnic in s tem potencialna (delna) povrnitev predhodno izgubljenih živčnih funkcij. Trenutno na tem področju poteka več kliničnih raziskav II. faze.

Povezava med okužbo z virusom Epstein Barr (EBV) in MS je znana že vrsto let. Pred kratkim objavljen odmeven članek, ki je v raziskavo vključil ogromno število preiskovancev – zaposlenih v ameriški vojski – je uspel precej nedvoumno dokazati, da je okužba z EBV pogoj za razvoj MS. Ob tem je pomembno poudariti, da je z EBV kronično okuženih več kot 90 % ljudi na svetu. Očitno je, da sama okužba ni dovolj za razvoj bolezni, temveč so potrebni še drugi znani in neznani dejavniki. Kljub temu potencialno zdravilo proti okužbi z EBV ali cepivo proti EBV predstavlja pomembno možnost zdravljenja oz. preprečevanja razvoja MS v prihodnosti.

MS je v tem trenutku še vedno kronična doživljenjska bolezen, ki jo lahko precej uspešno obvladujemo, zagotovo pa v naslednjih desetletjih lahko pričakujemo pomembne novosti na področju zdravljenja in preprečevanja.

 

VIRI:

  1. Drugs in development (dostopno na https://mstrust.org.uk/information-support/ms-drugs-treatments/drugs-in-development)

  2. Epstein–Barr virus and multiple sclerosis (dostopno na  https://www.nature.com/articles/s41579-022-00770-5)

  3. Epstein–Barr virus as a leading cause of multiple sclerosis: mechanisms and implications (dostopno na  https://www.nature.com/articles/s41582-023-00775-5)

  4. What’s New in MS Research – September 2023 (dostopno na https://mymsaa.org/news/whats-new-in-ms-research-september-2023/)

  5. Cure for MS (dostopno na https://www.healthcentral.com/condition/multiple-sclerosis/cure-for-ms)

  6. https://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2995/pmc/articles/PMC9307218/

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.