Z izrazom klinično izolirani sindrom opisujemo prvo epizodo nevroloških simptomov, ki nastopi v odsotnosti povišane telesne temperature ali okužbe in traja > 24 ur. Nastane kot posledica avtoimunega vnetja oziroma demielinizacije v osrednjem živčevju in lahko predstavlja predstopnjo multiple skleroze (MS). Najpogostejša oblika CIS je vnetje vidnega živca, od preostalih simptomov pa vidimo pogosto še pojav dvojnih slik, motenj občutenja, težav z ravnotežjem ali šibkosti udov.

Ni nujno, da se pri vseh bolnikih s CIS sčasoma razvije multipla skleroza. Prehod v MS je včasih težko napovedati, nevrologi si pri oceni tveganja pomagajo z magnetnoresonančnim  (MR) slikanjem in preiskavami možganskega likvorja (tekočine, ki obliva možgane in hrbtenjačo). Višje tveganje za razvoj MS v prihodnjih letih imajo bolniki, pri katerih so na MR slikah prisotne tipične spremembe v beli možganovini ali ugotovijo prisotnost t.i. oligoklonalnih trakov v likvorju. Oligoklonalni trakovi so sestavljeni iz protiteles oz. imunoglobulinov G in so odraz vnetja živčevja.

Študije kažejo, da lahko zgodnje zdravljenje bolnikov s CIS odloži ponoven zagon bolezni in s tem prehod v MS, zato nekaterim bolnikom, predvsem tistim z visokim tveganjem, zdravniki predlagajo uvedbo zdravljenja, medtem ko preostale pozorno spremljajo.

____________________________________
Literatura:
1. National Multiple Sclerosis Society. Clinically Isolated Syndrome (CIS). Dostopno na: https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS/Clinically-Isolated-Syndrome-(CIS)  [Dostopano: november 2020]
2. MS Trust. Clinically isolated syndrome (CIS). Dostopno na: https://www.mstrust.org.uk/a-z/clinically-isolated-syndrome-cis  [Dostopano: november 2020]

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.