Pri manjšem deležu (približno 10-15 %) bolnikov z multiplo sklerozo (MS) bolezen od samega začetka poteka s postopnim napredovanjem nevroloških težav, brez sočasnega pojava zagonov, kar imenujemo primarno progresivna MS (PPMS). Bolniki za PPMS zbolijo v povprečju 10 let kasneje kot za recidivno-remitentno MS (RRMS) in če za MS v splošnem velja, da pogosteje obolevajo ženske (kar 2-3x), PPMS pogosteje diagnosticirajo pri moških.

Najpogostejši simptom PPMS so težave s hojo, ki skozi čas postopoma napredujejo. PPMS pa ne poteka enako pri vseh bolnikih. V določenih obdobjih je lahko bolezen povsem stabilna, pri manjšem deležu bolnikov pa se lahko pojavijo tudi zagoni ali pa na magnetno resonančnih (MR) slikah ugotovijo prisotnost novih ali s kontrastom obarvanih sprememb. PPMS zato strokovnjaki delijo na aktivno in neaktivno obliko, glede na prisotnost napredovanja težav pa na PPMS z in brez napredovanja.

Delitev bolezni je pomembna zaradi pristopa k zdravljenju. Bolnike z aktivno boleznijo je namreč možno zdraviti z zdravili, ki spreminjajo potek bolezni, pri bolnikih, kjer pa je v ospredju napredovanje nevroloških težav, pa so potrebne ustrezne rehabilitacijske strategije. Ustrezno prepoznavanje in spremljanje simptomov ter pogovor o njih z zdravstvenim osebjem vam lahko pomaga bolje obvladovati vašo bolezen.

____________________________________
Literatura:
1. MS Society. Primary progressive MS. Dostopno na: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/types-of-ms/primary-progressive-ms [Dostopano: november 2020]
2. MS Trust. Primary progressive MS. Dostopno na: https://www.mstrust.org.uk/about-ms/what-ms/types-ms#primary-progressive-ms [Dostopano: november 2020]
3. National MS Society. Primary progressive MS (PPMS). Dostopno na: https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS/Primary-progressive-MS [Dostopano: november 2020]

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.