V kolikor so delodajalci osveščeni o tematiki multiple skleroze in njenem vplivu na delo, lahko tudi sami bolniku ob diagnozi ponudijo pomoč. Seveda pa se te možnosti razlikujejo glede na to, ali delodajalec že zaposluje osebo, ki je bila na novo diagnosticirana, ali gre za delodajalca, ki želi na novo zaposliti bolnika z MS.

Vsak delodajalec ima pooblaščenega specialista medicine dela, ki lahko izvaja proces vračanja na delo oziroma poklicno rehabilitacijo. Delodajalec z napotnico napoti zaposlenega na usmerjeni preventivni pregled k specialistu medicine dela, ki pozna podjetje, delovna mesta in je sodeloval pri izdelavi Izjave o varnosti z oceno tveganja. V procesu vračanja na delo se lahko predlagajo različne prilagoditve dela in delovnega mesta oziroma delo na drugem delovnem mestu. Cilj je ohranitev zmožnosti za delo in uspešna vrnitev na delo.

Delodajalec mora v postopkih sodelovati aktivno, saj se osebe v nasprotnem primeru ne morejo uspešno vrniti nazaj na delo. Ena od možnosti je organizacija sestanka med predstavniki delodajalca, zdravnikom medicine dela in delavcem. Na sestanku se navedeni pogovorijo o možnostih prilagoditve dela ali delovnega mesta oziroma o možnostih dela na drugem delovnem mestu. To poteka izven ocene delazmožnosti na ZPIZ-u. 

DELODAJALCI IN AKTIVNO VKLJUČEVANJE PACIENTOV Z MS

“Aktivna politika vključevanja zaposlenih, ki živijo z določeno boleznijo, lahko sicer morda prinese nekaj izzivov, a hkrati  prispeva h grajenju kulture, ki temelji na integriteti in ustvarjanju raznolikega, varnega ter vključujočega delovnega okolja. Tako je vsakdo lahko to, kar je.”

  • Tamara Barič, Skupina za vključevanje oseb z invalidnostjo, Novartis

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.