V Sloveniji živi približno 3500 bolnikov z multiplo sklerozo, letno jih zboli približno 80. Od tega je največ bolnikov diagnosticiranih v obdobju pred 30. letom, torej ravno v času vključevanja na trg dela. 

Čeprav ljudje zbolijo mladi, je povprečna starost vseh bolnikov z MS v svetovnem merilu med 50. in 55. letom. Razlog za to se skriva v uspešnem zdravljenju. Tako so lahko bolniki z različnimi psihofizičnimi omejitvami na trg dela vključeni tudi v poznih letih. 

Pa vendar podatki iz literature kažejo, da uspehi pri zdravljenju ne sledijo uspehom pri delu.

DELOVNA AKTIVNOST BOLNIKOV Z MS V SLOVENIJI

“Pomembni faktorji pri vključevanju bolnikov na delovno mesto so: zmožnosti in morebitne omejitve bolnika, delo, ki ga bolnik opravlja, in delodajalčevo razumevanje ter poznavanje pravic, ki bolniku pripadajo.”

  • Tina Rozman, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa, URI Soča

Z vodnikom za vračanje in vključevanje v delovno okolje želimo predvsem bolnike, pa tudi delodajalce, ozavestiti o vseh možnostih in s tem povečati odstotek delovno aktivnih bolnikov. 

GRAF O ŠTEVILU NEAKTIVNIH IN AKTIVNIH DELAVCEV Z MS

V Novartisu sicer vsakodnevno stremimo k ustvarjanju skupnosti, ki razume. Tako mnogo koristnih informacij lahko poiščete tudi na naših kanalih. 

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.