Ker se bolezen pri vsakem bolniku kaže drugače, je enako tudi pri vplivu multiple skleroze na delovno sposobnost. Pojavljajoče se ovire so odvisne od posameznega bolnika, njegove starosti in v nekaterih primerih tudi spola ter seveda narave delovnega mesta.

KAKO MULTIPLA SKLEROZA VPLIVA NA SPOSOBNOST ZA DELO?

Eden najbolj obremenjujočih faktorjev je nedvomno utrudljivost, ta pa se deli na mentalno utrudljivost in telesne težave. Poleg tega, da je počutje odvisno od delovnega mesta in zdravstvenega stanja bolnika, pa se seveda lahko pojavljajo tudi druge težave, vezane na socialno mrežo, razpoloženje, pot na delo ipd. V nadaljevanju se bomo dotaknili vsake problematike posebej. 

3.1. MENTALNA UTRUDLJIVOST

Težave, ki se bodo pojavile pri bolnikih s kognitivnimi deficiti, lahko običajno predvidimo. Najpogosteje govorimo o težavah s pozornostjo in koncentracijo, hitrostjo procesiranja informacij, mentalno fleksibilnostjo in spominom. 

Na zmožnost za delo vplivajo tudi druge situacije, povezane z boleznijo. Zagoni bolezni lahko na primer prinesejo vnetja in v kolikor se v teh primerih bolnik prehitro vrne na delovno mesto, se lahko poslabšata tako njegovo zdravstveno kot funkcionalno stanje. Prav zato se stremi k postopnemu vračanju na delo, pri katerem pa se svetujejo prilagoditve. To so recimo redni odmori med delom (npr. na 30 minut), delo v dopoldanskem času in možnost fleksibilnega opravljanja dela ali dela od doma. Prav tako je dobro, da je delo dobro organizirano, da so delovne naloge jasno opredeljene in zapisane ter da delo poteka v ugodnih mikroklimatskih razmerah. 

Ključno vlogo pri prilagajanju dela in delovnega mesta ima seveda delodajalec.  

MENTALNA UTRUDLJIVOST
TELESNE TEŽAVE

3.2 TELESNE TEŽAVE

Ob diagnozi multiple skleroze se pojavijo tudi napredujoče težave, kot so recimo:

  • težave z gibanjem (možne težave ravnotežja in koordinacije),
  • bolečina (zaradi poškodbe živčnega sistema),
  • težave z vidom (začasna izguba vida, barvna slepota in bolečina v očesu),
  • mišična oslabelost (mišice so lahko šibke, lahko se pojavijo krči ali togost),
  • težave z mehurjem in prebavo (na stranišče morate pogosteje ali bolj nujno).

Tudi v zgoraj naštetih primerih je možna prilagoditev delovnega mesta: oprema delovnega mesta s tehničnimi pripomočki, uporaba ergonomskih pripomočkov za delo, upoštevanje ergonomskih načel pri delu (redni odmori, možnost fleksibilnega dela, dela od doma ...), delo s skrajšanim delovnim časom. 

Ključno vlogo pri prilagajanju dela in delovnega mesta ima seveda delodajalec.

ZDRAVLJENJE MS IN DELOVNA SPOSOBNOST

K ohranjanju zmožnosti za delo seveda pomembno vplivata tudi zdravljenje in redno vodenje pri nevrologih oziroma specialistih za multiplo sklerozo. 

3.3 DRUGE TEŽAVE, KI VPLIVAJO NA DELO

VOŽNJA

Vožnja je še ena od zelo relevantnih tematik v okviru dela in MS. Za bolnike, ki se na delovnem mestu soočajo s težavami, kot je recimo utrudljivost, lahko vožnja predstavlja izziv. 

Tudi če so bolniki zjutraj vožnje sposobni, je po celotnem delovniku lahko pot domov precej naporna. Prav tako se lahko pojavijo težave, ki bolnika ovirajo pri vožnji, in ta zanj postane nevarna. O tem lahko preberete več v poglavju, ki je namenjeno prav omenjeni tematiki. 

TEŽAVE S SOCIALNO MREŽO

Bolniki se lahko zaradi diagnoze zaprejo vase, kar v veliko primerih začne vplivati tudi na njihove odnose – tako na delovnem mestu kot tudi sicer. Občutek izključenosti na delovnem mestu ima seveda vpliv na splošno počutje in s tem tudi na samo delo. Pomembno je, da imajo v tem primeru bolniki s sodelavci odprto komunikacijo, saj jih na ta način ti poskušajo lažje razumeti in jim v primeru stiske lahko priskočijo tudi na pomoč. 

“Všeč mi je, da me na delovnem mestu ves čas gledajo enakovredno in razumejo moje morebitne težave. S svojim delodajalcem, nadrejenimi in sodelavci se lahko odprto pogovarjam o svoji bolezni.”

  • Patricia Bitenc, bolnica

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.