Potek multiple skleroze (MS) si najlaže predstavljamo kot kontinuum, po katerem se bolniki gibljejo skozi življenje. Pri manjšem deležu (približno 15 %) bolnikov z MS bolezen že od samega začetka poteka s postopnim napredovanjem nevroloških težav, brez sočasnega pojava zagonov, kar imenujemo primarno progresivna MS (PPMS). Pri večini bolnikov z MS bolezen na začetku poteka z zagoni in izboljšanji, pri njih govorimo o recidivno-remitentni obliki MS (RRMS). Sčasoma pa se potek bolezni spremeni, kar lahko pomeni prehod v naslednjo fazo MS. Velik delež teh bolnikov sčasoma preide v sekundarno progresivno obliko MS (SPMS), kjer zagoni postanejo redkejši, simptomi oziroma nevrološke težave pa se postopoma kopičijo tudi v odsotnosti zagonov. Spremembe so običajno postopne, vendar je pomembno, da te znake opazite in nanje opozorite zdravnika, saj lahko različne oblike MS zahtevajo različne vrste zdravstvene oskrbe.

MS poteka na različne načine, različne oblike poteka pa sovpadajo z različnimi stopnjami napredovanja bolezni.1

graf

____________________________________
Literatura:
1.  National Multiple Sclerosis Society. Secondary progressive MS (SPMS). Dostopno na: https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS/Secondary-progressive-MS [Dostopano: november 2020]

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.